Wat willen we bereiken?

Doel

Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Gemeentelijke structuurvisie

2009

Raadsbesluit strategie citymarketing

2017

Winkeltijdenverordening

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Resultaat

Soort

Functiemenging

Verhouding tussen woningen en banen

B

%

0 = alleen woningen, 100 = alleen banen

PI

Vestigingen van bedrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

PI

Waardering vestigingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

onbekend

ME

Waardering ondernemingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

6,8

ME

Aantal overnachtingen op camperplaatsen

F

Aantal per jaar

PI

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig