Meerjarig verloopoverzicht saldo voorzieningen

Verloop voorzieningen (x € 1.000)

1-1-2020

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2023

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2024

Algemene voorzieningen

Pensioenverplichtingen bestuurders

4.129

400

-

4.529

400

-

4.929

400

-

5.329

400

-

5.729

Wachtgelden bestuurders en mdw'ers

1.432

-

515

917

-

383

534

-

202

332

-

113

219

Verlofsaldi

300

-

-

300

-

-

300

-

-

300

-

-

300

Reparatie WW

23

12

-

35

12

-

47

12

-

59

12

-

71

Dubieuze debiteuren

248

-

-

248

-

-

248

-

-

248

-

-

248

Rioolheffing

1.883

641

-

2.524

507

-

3.031

531

-

3.562

540

-

4.102

Vervanging riolering

1.621

760

1.660

721

930

930

721

930

930

721

930

930

721

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)

3.535

-

124

3.411

-

123

3.288

-

123

3.165

-

120

3.045

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

25

-

-

25

-

-

25

-

-

25

-

-

25

Afkoopsommen grafrechten

2.639

182

194

2.627

182

186

2.623

182

179

2.626

182

169

2.639

Meerjaren onderhoudsplannen

876

1.924

2.734

66

1.865

1.644

287

1.865

1.480

672

1.865

1.248

1.289

Hoog Dalem

1.280

-

-

1.280

-

-

1.280

-

-

1.280

-

-

1.280

Subtotaal algemene voorzieningen

17.991

3.919

5.227

16.683

3.896

3.266

17.313

3.920

2.914

18.319

3.929

2.580

19.668

Voorzieningen grondexploitatie

Mollenburg

11.559

232

-

11.791

235

-

12.026

245

12.271

-

-

-

-

Bedr.ter. Gorinchem Noord/Groote Haar

5.219

104

-

5.323

107

-

5.430

109

-

5.539

111

-

5.650

Subtotaal vrz grexen

16.778

336

-

17.114

342

-

17.456

354

12.271

5.539

111

-

5.650

Totaal voorzieningen

34.769

4.255

5.227

33.797

4.238

3.266

34.769

4.274

15.185

23.858

4.040

2.580

25.318